Пружина собачки стартера (стопор собачки) бензопил типа Stihl MS180-MS460 (Benzoritm)

Пружина собачки стартера (стопор собачки) бензопил типа Stihl MS180-MS460 (Benzoritm)